Bakgrund

Klubben

Vi är idag drygt 40 medlemmar, många från Hyssna men även från andra orter. Fotoklubben bildades 1954 och är således mer än 60 år. Vi verkar för en jämställd förening där alla har en självklar plats.


Träffar

Klubben har i dag 10 möten per år med bildvisningar, tävlingar, bildbedömningar och föredrag. Utöver detta ett antal aktiviteter som t.ex. utställningar och fotoresor. Vi har många inom klubben med ett stort kunnande inom fotografi och bildbehandling.

 

Tävlingar

Förutom interna tävlingar finns årligen återkommande tävlingar som vi är aktiva  i och tävlar mot andra kubbar runt om i landet, ett sätt att få visa upp egna bilder, få uppskattning och kritik på ett konstruktivt sätt.

 

 

Utbildningar

Klubben anordnar utbildningar i olika former utifrån önskningar och behov som t.ex.kamerateknik, bildbehandling, bildpresentation, studiofoto m.m.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med nedanstående eller gå in på hemsidan där programmet och annan information finns. Du är även välkommen till något av våra möten direkt, se hemsidan för mer information. 

 Från styrelsen

Styrelsemöte den 20 nov 2017

Protokoll:

Plats: Hos Ingela Olofsson
  
Närvarande: Ingela Olofsson, Ulf Arnell, Börje Olsson, Paulina Bohlin
  
§1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av förgående protokoll.
§3 Telefonlistan för klubbmedlemmar är uppdaterad.
§4 Programgruppen önskar en budget så att de vet hur mycket pengar de får använda. Det beslutades att programgruppen får disponera 3000 kr för perioden januari-maj 2018.
§5 Det har kommit ett förslag på att öppna ett nytt sparkonto för eventuell ny projektor i framtiden. Det beslutades att klubben inte öppnar något nytt konto utan använder istället det befintliga kontot.
§6 Årsmöte Beslutades att årsmötet för 2018 ska hållas den 5 februari. Styrelsen ordnar fikat - smörgås och mockatårta. Börje beställer tårta av Karin Ambjörn. Styrelsen återkommer med program.
§7 Påminna valberedelsen om eventuella nyval. Styrelsemedlemmar som vill avgå från styrelsen bör höra av sig till Mikael Redhammar eller Bertil Larsson. Paulina Bohlin informerar valberedningen om datum för årsmötet.
  
§8 Sammanställning av punkter från gruppdiskussion på medlemsmötet.
- Klubben bör uppmuntra medlemmar till att tävla oftare
– både lokalt och regionalt.
- Beslutades att Ulf ska starta en sluten Facebook-grupp enbart för betalande medlemmar. Där kan medlemmar lägga upp sina bilder och få respons av andra medlemmar. Namnförslag: ”Hyssna Fotoklubb – internt”.
- Klubbmedlemmar ville att vi ska uppmärksamma 10 bilder istället för 5 vid månadsmötena. Styrelsen beslutade att inte göra så, utan hålla sig till 5 stycken (med anledning att det inte alltid är så många tävlande och det lätt kan bli en eller några få personer som inte får någon placering alls).
- Förslag på att klubben ska betala fler tävlingsavgifter åt medlemmarna. Beslutades att klubben även betalar tävlingsavgiften för Viskadalstävlingen 2018.
- Marknadsföra klubben
– delta i konsthantverksrundan och ha en fotoutställning.
- Förslag att hyra in en känd fotograf för att ha bildvisning/föreläsning för allmänheten i Hyssna bygdegård.
- Skapa en almanacka med gamla foton. 2017-11-20
  
§9 Förslag på studiebesök på Fotoklok i Skene. Ingela ringer Roger Melin och bestämmer en dag i januari.
§10 Beslutades att klubben ska ha en passepartoutkurs måndagen den 22 januari kl. 18.00.
§11 Beslutades att klubben ska ha ett lotteri på månadsmötet i december. Ingela, Torbjörn, Ann-Christin m.fl. tar med vinster. Ingela ordnar en lotteriring. Ordförande skriver en påminnelse till medlemmar om att ta med kontanter till månadsmötet.
§12 Alla medlemmar har betalat årsavgiften för 2017.
§13 Markmästerskapet Redovisning i församlingshemmet onsdagen den 29 kl. 19.00 Klubben bjuder på smörgås och kaka. Ingela och Ann-Christin ordnar fika, klubben betalar.
§14 Övrigt

§15 Ordförande avslutar mötet   

Information till nya medlemmar

Klickar här för att ladda ner en kort introduktion till klubben för nya medlemmar.